State Audit avslører Wildlife Agency problemer

To skytevåpen, en rifle og en hagle, gikk tapt i 2008. Revisor sa, 'TWRA har ikke etablert byrå brede standardiserte retningslinjer og prosedyrer for jeger utdanning våpen. Vi har regionale retningslinjer og prosedyrer, og vil slå sammen disse til et byrå bred politikk. det er umulig å eliminere all risiko i dette området gitt at menneskelig inngripen Canada Goose Jakke Coop Obs Kundeavis er involvert. Vi ønsker ikke å gjennomføre en politikk som er så restriktive som i stor grad hemme levering av dette programmet, men vi vil ta nødvendige skritt for å minimere risikoen for tap. 'revisor sa også TWRA har liten oversikt og kontroll over samarbeidsoppdretts kontrakter, til tross for det faktum at statlige revisorer påpekt det samme problemet i to tidligere revisjoner, og TWRA tjenestemenn enige om at forbedringer vil bli gjort.

TWRA svarte: 'Vi stemme. TWRA har alltid rutinemessig testet reelle data, men har ikke konsekvent holdt dokumentasjon av testing. IT og inntekts divisjoner vil nå holde dokumentasjon av testing.' Endelig revisjons drøfter også to finansieringsrelaterte problemer som også var bemerket i forrige revisjon: mangelen på en tilstrekkelig og pålitelig finansieringskilde for ikke spillet og truede arter programmer, og idrettsutøvere er dollar fortsetter å subsidiere TWRA regulering og styring av kommersielt fiske og musseling. I tillegg drøfter tilsynet flere problemstillinger knyttet til provisjons operasjoner; rapporteringsstruktur for etatens interne revisor; etatens Homeland Security ansvar; og status for Reelfoot Lake.

The Tennessee Wildlife Resources Agency er pengeinnsamling kommentarer for sin 2017 18 vannfugler og andre trekkfugl fangstforskriftene, inkludert et kraner. Dette er en mulighet for publikum å gi ideer og dele bekymringer om jakt forskrifter med TWRA ansatte. Kommentaren perioden er åpen 15 oktober 15. november 2016. På grunn av nylige endringer i timingen av den føderale. (Klikk for mer)

første segment av Fall Canada Goose sesongen er 08.10.25

TWRA svarte: 'Vi stemme. Selv om vi har gjort betydelige forbedringer på dette området, vi har fortsatt noen kontrakter uten alle nødvendige støttedokumenter. Vi vil ta tiltak for å sikre at all oppdrett kontraktsinformasjon opprettholdes i det sentrale kontoret.'

Den første delen av delstaten fall Canada Goose sesongen vil kjøre 8.10.25, mens nordvest Canada Goose sone datoer er 8 oktober 12. 2016 17 Tennessee Waterfowl guide Jakt trykte versjonen hadde datoene feil oppført som 08.10.12 for statewide sonen. Etter åpningen segmentet, andre statewide Canada Goose sone datoer er 26.11.27 og 03.12 29. januar. (Klikk for mer)

Canada Goose Jakke Coop Obs Kundeavis

Canada Goose Jakke Coop Obs Kundeavis

TWRA Forespørsler Offentlig Input For 2017 18 vannfugler og andre trekk Bird Hunting Seasons

statlige revisorer sa TWRA trenger bedre dokumentasjon for å bevise påliteligheten av sin REAL Licensing System. Det er ingen påstander om faktiske problemer med konsesjonssystemet, bare at TWRA har unnlatt å dokumentere at overvåkingen blir utført.

Canada Goose Jakke Coop Obs Kundeavis

Document Pålitelighet av Licensing System

Kommisjonen ikke tror at revisor har tilstrekkelig kompetanse til å skille ut deler av dette komplekse problemet og kritisere kommisjonens avgjørelse. På dette spørsmålet kommisjonen har gjort vedtak som det mener er i beste interesse av ressursen, idrettsutøvere, og innbyggerne i Tennessee med hensyn til de som ville ha nytte økonomisk fra ressursen. 'Revisors også slo TWRA hånd for å unnlate å ta 'tilstrekkelige tiltak for å minimere risikoen for tap eller tyveri av våpen som brukes til jeger utdanning klasser.'